Поиск по сайту
Новости
Легитимность голосования контролировала армия наблюдателей
Эти выборы для Приморья были значимыми не только тем, что регион, наконец, определился и выбрал главу. Поучаствовать в них решило рекордное число жителей, начиная с 2014 года - с момента возврата выборов

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: СЧЁТ ИДЁТ НА ЧАСЫ
Всего больше суток осталось до события, от которого одни ждут откровения, а другие на его результаты особо не надеются. 18 сентября мы будет определять новый состав Государственной Думы 7 созыва. У сотрудников

Протокол об итогах голосования
Общие требования к форме протокола об итогах голосования определены статьей 67 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

Помещение для голосования
Требования к помещению для голосования перечислены в статье 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Голосование в Смоленске показало реальный рейтинг партии власти
В городе Смоленске прошли "идеальные  выборы", которые можно сравнить с лабораторным экспериментом. Ничего подобного в нашем городе еще не происходило, а значит, пример Смоленска вполне заслуживает

Накрутка голосований бесплатно или заказать?


Роналду vs Месси: кто лучше в этом году?


Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества 1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними

Что такое народное всеобщее голосование?
В отличие от выборов, на которых формируются органы представительной демократии (избирается глава государства, депутаты законодательных органов власти) народное всеобщее голосование это прямое, непосредственное

Статья 37 Закон об ООО. Порядок проведения общего собрания участников общества
1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным

4. Державний контроль у сфері економіки

Опубликовано: 21.10.2018

видео 4. Державний контроль у сфері економіки

В Україні запрацює нова система контролю якості харчових продуктів - економічні новини

Державний контроль у сфері економіки є функцією державного управління економікою. Її реалізують уповноважені державні органи, які слід розподілити на дві великі групи:- органи, контрольно-наглядова діяльність яких належить до їх основних повноважень;

- органи, які здійснюють контрольні повноваження поряд із іншими функціями своєї діяльності.

Друга група органів численніша за першу.

До першої групи слід віднести такі органи виконавчої влади та їх територіальні відділи (відділення, управління тощо): Головне контрольно-ревізійне управління України, Державне казначейство, Антимонопольний комітет України, Державна податкова адміністрація України.


Галасюк про 8 місяців "передишки" для бізнесу

Крім того, до цієї групи належать інспекції, служби і т. д. — органи, які спеціально створені у структурі окремих органів державного управління економікою з метою здійснення контрольної діяльності. Так, Державна інспекція з контролю за цінами утворена у складі Мінекономіки, Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку — у складі Міністерства аграрної політики України і т. ін.


Галасюк про антикризовий План розвитку економіки

Крім центральних органів виконавчої влади, інспекції можуть бути утворені у складі місцевих державних адміністрацій. Наприклад, інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції утворена у складі обласної, Севастопольської міської державної адміністрації (Типове положення про таку інспекцію затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 p.).

До другої групи належать майже усі суб'єкти державного управління економікою на центральному та місцевому рівнях.

Основними напрямами контролю є дотримання загальнообов'язкових правил, встановлених чинним законодавством, з питань зовнішньої діяльності суб'єктів контролю щодо: фінансово-господарського становища підприємств, зокрема тих, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та мають монополію на загальнодержавному ринку товарів та послуг; цін та ціноутворення; додержання умов реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги, кредитів, грантів, іноземних інвестицій; стану економічної конкуренції на ринку; державного оборонного замовлення; норм і стандартів у сфері надання транспортних послуг, організації транспортних перевезень пасажирів, вантажів, багажу; додержання власниками суден правил та норм, пов'язаних із забезпеченням їх безпечної експлуатації; використання паливно-енергетичних ресурсів; розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, ефективності експорту та імпорту; додержання суб'єктами господарювання зобов'язань, що випливають із зовнішньоекономічних договорів; сплати суб'єктами господарських відносин податків, зборів та інших обов'язкових платежів; надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей, їх збереження, стан і достовірність обліку та звітності; охорони навколишнього природного середовища; використання та охорони земель; якості продукції, товарів, послуг; додержання законодавства у сфері регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Основними формами контрольної діяльності є ревізії, перевірки, моніторинг, експертиза.

Найбільш широко використовуються ревізії та перевірки. Порядок їх проведення, відповідне оформлення матеріалів встановлюються відомчими нормативними актами (накази, листи, розпорядження та ін.). Наприклад, наказом Державної податкової адміністрації України від 10 серпня 2005 р. затверджено Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.

За результатами здійснення контрольної діяльності у межах повноважень, визначених чинним законодавством, органи контролю мають право:

- застосовувати заходи адміністративного примусу, у тому числі притягувати винних до адміністративної відповідальності;

- передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння з ознаками злочину;

- вносити пропозиції, подання, клопотання щодо: приведення відповідно до законодавства прийнятих рішень; припинення дій, які порушують норми закону; здійснення відповідних заходів (наприклад, згідно із Законом України «Про Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України має повноваження надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію); припинення окремих прав (наприклад, Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель Державного комітету із земельних ресурсів України має право вносити до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо припинення права користування земельною ділянкою); притягнення до відповідальності керівників підприємств, які порушили встановлений порядок (таке право має, наприклад, Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку Міністерства аграрної політики України);

- видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання;

- видавати приписи про усунення порушень та недоліків або рекомендації щодо припинення дій або бездіяльності (наприклад, Антимонопольний комітет України має повноваження надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють) і деякі інші;

- надавати висновки із спірних питань тощо.

© 2011-2015, Сайт болельщиков футбольного клуба « ПСЖ »
При использовании материалов сайта, обязательна гиперссылка на fc-psg.ru

rss