Поиск по сайту
Новости
Легитимность голосования контролировала армия наблюдателей
Эти выборы для Приморья были значимыми не только тем, что регион, наконец, определился и выбрал главу. Поучаствовать в них решило рекордное число жителей, начиная с 2014 года - с момента возврата выборов

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: СЧЁТ ИДЁТ НА ЧАСЫ
Всего больше суток осталось до события, от которого одни ждут откровения, а другие на его результаты особо не надеются. 18 сентября мы будет определять новый состав Государственной Думы 7 созыва. У сотрудников

Протокол об итогах голосования
Общие требования к форме протокола об итогах голосования определены статьей 67 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

Помещение для голосования
Требования к помещению для голосования перечислены в статье 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Голосование в Смоленске показало реальный рейтинг партии власти
В городе Смоленске прошли "идеальные  выборы", которые можно сравнить с лабораторным экспериментом. Ничего подобного в нашем городе еще не происходило, а значит, пример Смоленска вполне заслуживает

Накрутка голосований бесплатно или заказать?


Роналду vs Месси: кто лучше в этом году?


Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества 1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними

Что такое народное всеобщее голосование?
В отличие от выборов, на которых формируются органы представительной демократии (избирается глава государства, депутаты законодательных органов власти) народное всеобщее голосование это прямое, непосредственное

Статья 37 Закон об ООО. Порядок проведения общего собрания участников общества
1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным

Що Ви повинні знати, щоб зменшити штрафні санкції по кредитн

Опубликовано: 21.10.2018

видео Що Ви повинні знати, щоб зменшити штрафні санкції по кредитн

Words at War: White Brigade / George Washington Carver / The New Sun
Додано: П'ят 05 жов, 2018 01:10

1. Рішенням від 10 листопада 2011 року Конституційний Суд України зазначив, що держава, встановлюючи законами України засади створення і функціонування грошового та кредитного ринків (пункт 1 частини другої статті 92 Конституції України), має підтримувати на засадах пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу грошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого прибутку від кредитування і охоронюваними законом правами та інтересами споживачів їх кредитних послуг.


Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists (1950s Interviews)

Таким чином, банком не достатньо лише посилання на пункти в договорі, а необхідно обґрунтувати справедливість встановлення розміру штрафних санкцій. Ця вимога закріплена в статті 18 Закону "Про захист прав споживачів". В законі зазначено, що не повинно включатися у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Суди України в своїх рішеннях зазначають, що вимога про нарахування та сплату неустойки за договором споживчого кредиту, яка є явно завищеною, не відповідає закону України та засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Наявність у кредитора можливості стягувати із споживача надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне правове призначення, оскільки із засобу розумного стимулювання боржника виконувати основне грошове зобов’язання неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором.


The Great Gildersleeve: Jolly Boys Invaded / Marjorie's Teacher / The Baseball Field

В судових рішеннях суди стають на сторону кредиторів і не задовольняють позови банків в частині нарахування непропорційно великих розмірів пені порівняно з розміром заборгованості по кредиту.

Наприклад, Рішенням Апеляційного суду Полтавської області від 23 листопада 2011 року, справа № 22ц-3904/11 було скасовано рішення суду першої інстанції в якому на заборгованість по кредиту в 6000 грн., було згідно вимог банку зараховано 6491 грн. 64 коп. заборгованості по відсотках та 17126 грн. в якості пені (розмірі процентної ставки 21% річних). Скасовуючи рішення в частині нарахування пені суд зазначив, що визначений позивачем розмір пені є непропорційно великим в порівнянні з розміром заборгованості по кредиту. Так згідно рішення апеляційного суду до стягнення з відповідача підлягає 3000 грн. як п’ятдесят відсотків від розміру заборгованості по кредиту на суму 6000 грн… Як ми бачимо розмір пені зменшено більш ніж в два рази!

Відповідно до статті 551 Цивільного Кодексу, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Суди України істотними обставинами вважають, зокрема, ступінь виконання зобов’язання боржником, майновий стан сторін, стан здоров'я, наявність роботи, малолітніх дітей та інше.

На сьогодні судова практика склалося так, що дає змогу обмежити розмір пені до 50% від суми основної заборгованості. Але для цього потрібно надати до суду грамотно складене заперечення на позовні вимоги банку.

2. Вище згаданим рішенням Конституційний Суд України звернув увагу і на практику банків нав’язування умов кредитного договору споживачу. Разом з тим споживачу, як правило, об'єктивно бракує знань, необхідних для здійснення правильного вибору товарів (робіт, послуг) із запропонованих на ринку, а також для оцінки договорів щодо їх придбання, які нерідко мають вид формуляра або іншу стандартну форму. Отже, для споживача існує ризик помилково чи навіть внаслідок введення його в оману придбати не потрібні йому кредитні послуги. Тому держава забезпечує особливий захист більш слабкого суб'єкта економічних відносин, а також фактичну, а не формальну рівність сторін у цивільно-правових відносинах, шляхом визначення особливостей договірних правовідносин у сфері споживчого кредитування та обмеження дії принципу свободи цивільного договору.

Законодавцем визначено (Закон "Про захист прав споживачів") , що споживачі мають бути захищені від таких зловживань, як односторонні типові контракти, виключення основних прав у контрактах та незаконні умови кредитування продавцями. Це зокрема стосується і збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами.

Так Ухвалою Апеляційного суду Закарпатської області від 27 вересня 2012 року, справа № 712/2-5391/2011 залишили в силі рішення першої інстанції де визнано недійсною умова договору щодо збільшення пені.

"… апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції свій висновок мотивував тим, що укладення додаткової угоди суперечить принципу добросовісності, що призвело до дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду позивача як споживача.

З такою мотивацію колегія суддів погоджується.

Як роз'яснено в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 30.03.2012р. «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин», - п.14 - при вирішенні спорів про визнання кредитного договору недійсним слід враховувати вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зокрема ст.ст.18, 19 ЗУ «Про захист прав споживачів».

В даному випадку розмір пені збільшено з 28% до 584%, що є явно несправедливим. Така умова договору відповідно до ч.5 ст.18 зазначеного Закону може бути визнано недійсною, що судом першої інстанції і зроблено. "

Таким чином, судова практика надає право ставити під сумнів і вимагати визнання недійсними пункти кредитного договору щодо штрафних санкцій і інших умов які направленні на обмеження Ваших прав.

© 2011-2015, Сайт болельщиков футбольного клуба « ПСЖ »
При использовании материалов сайта, обязательна гиперссылка на fc-psg.ru

rss