Поиск по сайту
Новости
Легитимность голосования контролировала армия наблюдателей
Эти выборы для Приморья были значимыми не только тем, что регион, наконец, определился и выбрал главу. Поучаствовать в них решило рекордное число жителей, начиная с 2014 года - с момента возврата выборов

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: СЧЁТ ИДЁТ НА ЧАСЫ
Всего больше суток осталось до события, от которого одни ждут откровения, а другие на его результаты особо не надеются. 18 сентября мы будет определять новый состав Государственной Думы 7 созыва. У сотрудников

Протокол об итогах голосования
Общие требования к форме протокола об итогах голосования определены статьей 67 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

Помещение для голосования
Требования к помещению для голосования перечислены в статье 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Голосование в Смоленске показало реальный рейтинг партии власти
В городе Смоленске прошли "идеальные  выборы", которые можно сравнить с лабораторным экспериментом. Ничего подобного в нашем городе еще не происходило, а значит, пример Смоленска вполне заслуживает

Накрутка голосований бесплатно или заказать?


Роналду vs Месси: кто лучше в этом году?


Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества
Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества 1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними

Что такое народное всеобщее голосование?
В отличие от выборов, на которых формируются органы представительной демократии (избирается глава государства, депутаты законодательных органов власти) народное всеобщее голосование это прямое, непосредственное

Статья 37 Закон об ООО. Порядок проведения общего собрания участников общества
1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным

Порядок ведення трудових книжок в Україні

Опубликовано: 08.10.2018

видео Порядок ведення трудових книжок в Україні

Школа життя. Звільнення за власним бажанням

Порядок ведення трудових книжок в Україні досі регулюється Постановою Ради Міністрів СРСР і Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 6 вересня 1973 р. № 656 «Про трудові книжки робітників і службовців».Насамперед, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, незалежно від форми власності підприємства, які пропрацювали понад 5 днів, у тому числі на сезонних і тимчасових працівників.

Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.


Все про касові операції та РРО

На осіб, працюючих за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

При вступі на роботу працівник зобов'язаний пред'являти адміністрації підприємства, установи, організації трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Прийом на роботу без трудової книжки не допускається!


"Закон не один для всіх" - центр зайнятості Дарницького району

Заповнення трудової книжки вперше провадиться адміністрацією підприємства, установи, організації в присутності працівника не пізніше 5 днів після прийняття його на роботу. Відомості про працівника завіряються підписом спеціально уповноваженої особи і печаткою.

У трудову книжку вносяться:

відомості про працівника: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, професія, спеціальність; відомості про роботу: прийом на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення. Записи про найменування роботи або посади, на які прийнятий працівник, виконуються для робітників у відповідності з найменувань професій, зазначених в Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників; для службовців у відповідності з найменуваннями посад, зазначених у Єдиній номенклатурі посад службовців, або у відповідності зі штатним розкладом; відомості про нагородження і заохочення: нагородження орденами і медалями, присвоєння почесних звань; нагородження і заохочення за успіхи у роботі, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і статутами про дисципліну; інші заохочення відповідно до чинного законодавства; відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Стягнення в трудову книжку не записуються.

З кожним записом, що вноситься у трудову книжку, про призначення, переміщення і звільнення адміністрація зобов'язана ознайомити власника цієї книжки.

В день звільнення трудова книжка повинна бути видана працівнику. Записи про причини звільнення мають вноситися до трудової книжки у точній відповідності з формулюваннями чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю і пункт закону.

При розірванні трудового договору з ініціативи робітника або службовця у зв'язку з хворобою, інвалідністю, виходом на пенсію, зарахуванням у вищий або середній спеціальний навчальний заклад або в аспірантуру та з інших причин, з якими законодавство пов'язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин.

У тих випадках, коли в трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, трудова книжка доповнюється вкладишем.

Трудові книжки зберігаються у адміністрації підприємства, установи, організації як бланки суворої звітності, а при звільненні робітника або службовця видаються йому на руки.

При звільненні робітника або службовця всі записи про роботу, нагородження і заохочення, внесені в трудову книжку за час роботи на даному підприємстві, в установі, організації, засвідчуються підписом керівника підприємства, установи, організації або спеціально уповноваженої ним особи і печаткою.

Особа, що втратила трудову книжку, зобов'язана негайно заявити про це адміністрації за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви адміністрація видає працівнику іншу трудову книжку з написом "Дублікат".

Відповідальність за організацію робіт з ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. Відповідальність за своєчасне і правильне заповнення трудових книжок, за їх облік, зберігання і видачу несе спеціально уповноважена особа, яка призначається наказом (розпорядженням) керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что случилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!

© 2011-2015, Сайт болельщиков футбольного клуба « ПСЖ »
При использовании материалов сайта, обязательна гиперссылка на fc-psg.ru

rss